ภาพรวมบัญชี

  • บนบัญชี Standard ทุกคู่สกุลเงินจะส่งคำสั่งเทรดแบบ Market เมื่อร้องขอ.
  • บนดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร CFD บนสินค้าโภคภัณฑ์โลหะ คู่สกุลเงินดิจิทัล อิควิตี้และตราสารที่ส่งคำสั่งเทรดแบบ Market สเปรดเป็นแบบลอยตัว .
  • *คอมมิชชันต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ/ขาย