AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app
trading_robotstrading_robots-desktoptrading_robots-tablettrading_robots-mobiletrading_robots-small_mobile

หุ่นยนต์ซื้อขาย Forex

เปิดบัญชีและเข้าถึงมากกว่า
100 EA ยอดนิยม

พร้อมกับภาพรวมและข้อมูลประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เทรด.

การเข้าถึง
ที่ปรึกษา 100 คน

ทุก Expert Advisor ได้รับการทดสอบในสภาพตลาดจริงและเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลหุ่นยนต์เทรดที่ใหญ่ที่สุดที่มี.

ชื่อ เงินฝากที่แนะนำ ได้รับเป็นเวลา 6 เดือน DRAWDOWN สูงสุด
BADX v1 $2,000 624% 43% ดาวน์โหลด
Setka Trader 1.6 $2,000 583% 87% ดาวน์โหลด
Momentum Elder $1,000 575% 32% ดาวน์โหลด
Calypso $2,000 427% 70% ดาวน์โหลด
MACD-Pattern $1,000 377% 27% ดาวน์โหลด
Cobra ver 1.0 $2,000 207% 44% ดาวน์โหลด
breadandbutter $4,000 196% 79% ดาวน์โหลด
Golden Profit AUTO $2,000 163% 52% ดาวน์โหลด
2Alir $2,000 134% 92% ดาวน์โหลด
Ilan1.6Dynamic $1,000 113% 34% ดาวน์โหลด
Ema 6.12 $2,000 99% 64% ดาวน์โหลด
TSD $1,000 96% 33% ดาวน์โหลด
Dynamic-7 $2,000 96% 81% ดาวน์โหลด
Bunny $2,000 93% 60% ดาวน์โหลด
GMartin Trader $5,000 80% 50% ดาวน์โหลด
FrBestExp02.7 $5,000 62% 62% ดาวน์โหลด
FD ALL PAIR $2,000 61% 32% ดาวน์โหลด
Back v1 $2,000 55% 25% ดาวน์โหลด
UltimateBot 1.4 $2,000 54% 27% ดาวน์โหลด
Adjustable MA first $2,000 50% 31% ดาวน์โหลด
Phoenix $2,000 46% 47% ดาวน์โหลด
4hr Trader $2,000 44% 17% ดาวน์โหลด
Double Ilan $2,000 43% 74% ดาวน์โหลด
Avangard 1. 0 $5,000 40% 17% ดาวน์โหลด
Shift $1,000 35% 68% ดาวน์โหลด
CAP Ichimoku EA $2,000 33% 18% ดาวน์โหลด
Frac $2,000 30% 13% ดาวน์โหลด
Sovetnik ProfitGear $2,000 28% 7% ดาวน์โหลด
3way2win v1 $2,000 27% 13% ดาวน์โหลด
FxbrokerbusterV1.0 $4,000 26% 47% ดาวน์โหลด
Ilan 2.0 $5,000 24% 12% ดาวน์โหลด
LiveRSI $2,000 24% 25% ดาวน์โหลด
Persistant Anti $2,000 23% 25% ดาวน์โหลด
bb 0.1 $2,000 23% 21% ดาวน์โหลด
Bulls v1 $2,000 18% 3% ดาวน์โหลด
ATR Traller $2,000 18% 26% ดาวน์โหลด
SilverTrendTrading $5,000 18% 65% ดาวน์โหลด
ReticoloFX $2,000 16% 14% ดาวน์โหลด
BoliBands&Envelop $2,000 16% 7% ดาวน์โหลด
ReticoloFX Ring $2,000 16% 14% ดาวน์โหลด
Breakthrough_BB $2,000 15% 30% ดาวน์โหลด
Bull Dozer $2,000 14% 18% ดาวน์โหลด
Mr Garlik $4,000 13% 16% ดาวน์โหลด
3MA Signal1 $5,000 11% 18% ดาวน์โหลด
MyPickyBreakout $2,000 10% 45% ดาวน์โหลด
Quant Strategy EA $1,000 7% 28% ดาวน์โหลด

EA เหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาโดย AMarkets เหล่านี้ถูกคัดเลือกจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่รับประกันประสิทธิภาพและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผลการซื้อขายใด ๆ เมื่อใช้ระบบเหล่านี้