ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจ Forex แสดงอินดิเคเตอร์และกิจกรรมรายวันบนตลาด Forex ที่สามารถส่งผลกระทบกับมูลค่าของสกุลเงินต่าง ๆ.