ถอนเงิน

ช่องทางชำระเงิน
สกุลเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
จำนวนขั้นต่ำ
จำนวนสูงสุด
Plastic Cards
Transferencia a Tarjeta
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1 a 3 horas
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70 000 RUB2
Transferir para Cartão
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1 a 3 horas
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70 000 RUB2
VISA, MasterCard
สกุลเงิน
USD
EUR
RUB
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1 to 3 hours
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
650 RUB
จำนวนสูงสุด
1 500 USD1
2 400 EUR
90 000 RUB
Überweisung zur Karte
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1 bis 3 Stunden
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70 000 RUB2
Virement vers carte
de paiement
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
de 1 à 3 heures
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70 000 RUB2
VISA, MasterCard
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1 hingga 3 jam
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
플라스틱 카드로 이체
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1-4시간
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70 000 RUB2
VISA, MasterCard
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
2,2% + 40 RUB
เวลาดำเนินการ
1 hingga 3 jam
จำนวนขั้นต่ำ
650 RUB
จำนวนสูงสุด
90 000 RUB2
Transfer to Plastic Card
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1 ila 3 saat
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
转账到实物银行卡
สกุลเงิน
卢布
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1-3小时
จำนวนขั้นต่ำ
50 卢布
จำนวนสูงสุด
75 000 卢布3
Transferencia a tarjeta de plástico
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1 a 3 horas
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
Virement vers carte
de paiement
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
de 1 à 3 heures
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
Transfer to Plastic Card
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 40 RUB
เวลาดำเนินการ
1 to 3 hours
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
VISA, MasterCard
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1 إلى 3 ساعات
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70000 RUB2
Transfer to Plastic Card
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1 تا 3 ساعت
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75000 RUB3
Transfer to Plastic Card
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 40 RUB
เวลาดำเนินการ
1 to 3 hours
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
Transferir para Cartão
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1 a 3 horas
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
플라스틱 카드로 이체
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1-4시간
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
Überweisung zur Karte
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1 bis 3 Stunden
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
Transfer to Plastic Card
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1 ila 3 saat
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70 000 RUB2
Transfer to Plastic Card
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1 تا 3 ساعت
จำนวนขั้นต่ำ
10 دلار
จำนวนสูงสุด
70000 RUB2
VISA, MasterCard
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
Da 1 a 3 ore
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75 000 RUB3
转账到实物银行卡
สกุลเงิน
USD
RUB
EUR
Fees, %
2,5% + 3 USD
2,5% + 70 RUB
2,5% + 3 EUR
เวลาดำเนินการ
1-3小时
จำนวนขั้นต่ำ
5 USD
จำนวนสูงสุด
70 000 RUB2
VISA, MasterCard
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
เวลาดำเนินการ
1 إلى 3 ساعات
จำนวนขั้นต่ำ
50 RUB
จำนวนสูงสุด
75000 RUB3
VISA, MasterCard
สกุลเงิน
RUB
Fees, %
2,2% + 1 USD
2,2% + 40 RUB
เวลาดำเนินการ
1 to 3 hours
จำนวนขั้นต่ำ
650 RUB
จำนวนสูงสุด
90 000 RUB2
Bank Wire
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Depende del banco
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 dias habiles
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Depende do Banco
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 dias habiles
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
S.W.I.F.T.
สกุลเงิน
USD
EUR
RUB
Fees, %
Depends on
the Bank
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 bus. days
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
100 EUR
6 500 RUB
จำนวนสูงสุด
Unlimited
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Kommt drauf an die Bank
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 Werktage
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Unbegrenzt
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Variable selon
l’établissement
bancaire
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 jours ouvrés
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Illimité
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Depends on
the Bank
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 bus. hari
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Tidak Terbatas
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Depends on
the Bank
min 10 USD*
เวลาดำเนินการ
영업일 기능준 3-5일
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
무제한
S.W.I.F.T.
สกุลเงิน
USD
EUR
RUB
Fees, %
Depends on
the Bank
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 hari perniagaan
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
100 EUR
6 500 RUB
จำนวนสูงสุด
Tiada terhad
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
حسب
البنك
เวลาดำเนินการ
3-5 أيام عمل
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
بلا حدود
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Bankaya
Bağlıdır
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 iş günü
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Lİmitsiz
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
متناسب با
بانک انتخابی
1
เวลาดำเนินการ
3 تا 5 روز کاری
จำนวนขั้นต่ำ
100 دلار
จำนวนสูงสุด
نامحدود
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
min 10 USD
เวลาดำเนินการ
3-5 giorni lavorativi
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Illimitato
S.W.I.F.T.
สกุลเงิน
USD
EUR
RUB
Fees, %
Phụ thuộc vào
Ngân hàng
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5 xe buýt. ngày
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
100 EUR
6 500 RUB
จำนวนสูงสุด
Vô hạn
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
取決於銀行
min 10 USD1
เวลาดำเนินการ
3-5工作日
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
无限制
S.W.I.F.T
สกุลเงิน
USD/RUB
Fees, %
Залежить вiд банку
เวลาดำเนินการ
від 3 до 5 робочих днів
จำนวนขั้นต่ำ
100 USD
จำนวนสูงสุด
Необмежена
Electronic Payment Systems
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Disponibilidad instantánea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Disponibilidad instantánea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado4
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Disponibilidad instantánea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD1
max 30 USD1
เวลาดำเนินการ
Disponibilidad instantánea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
E-Payments
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0%
เวลาดำเนินการ
Disponibilidade Instantânea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD1
max 30 USD1
เวลาดำเนินการ
Disponibilidade Instantânea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Disponibilidade instantánea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Disponibilidade instantánea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado4
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Disponibilidade instantánea
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Ilimitado
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD
max 30 USD
เวลาดำเนินการ
Instant Availability
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Unlimited
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Instant Availablity
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Unlimited
WebMoney
สกุลเงิน
USD
EUR
RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Instant Availability
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
650 RUB
จำนวนสูงสุด
Unlimited3
Skrill
สกุลเงิน
USD
EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Instant Availablity
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Unlimited
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Sofort verfügbar
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Unbegrenzt
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Sofort verfügbar
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Unbegrenzt4
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD1
max 30 USD1
เวลาดำเนินการ
Instantané
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Illimité
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Instantané
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Illimité
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Sofort verfügbar
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Unbegrenzt
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD1
max 30 USD1
เวลาดำเนินการ
Sofort verfügbar
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Unbegrenzt
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Instantané
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Illimité4
ePayments
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0%
เวลาดำเนินการ
Sofort verfügbar
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Unbegrenzt
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Instantané
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Illimité
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Instan
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Tidak Terbatas4
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Instan
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Tidak Terbatas
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD
max 30 USD
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Instan
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Tidak Terbatas
ePayments
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0%
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Instan
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Tidak Terbatas
FasaPay
สกุลเงิน
USD
IDR
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Instant Availability
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
1 000 000 IDR
จำนวนสูงสุด
Unlimited
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Instan
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Tidak Terbatas
ePayments
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0%
เวลาดำเนินการ
즉시 이용 가능
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
무제한
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
즉시 이용 가
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
무제한
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
즉시 이용 가
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
무제한4
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
즉시 이용 가
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
무제한
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD1
max 30 USD1
เวลาดำเนินการ
즉시 이용 가
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
무제한
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
เวลาดำเนินการ
إتاحة فورية
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
بلا حدود
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
إتاحة فورية
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
بلا حدود
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD1
max 30 USD1
เวลาดำเนินการ
Anında Kullanılabilirlik
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Lİmitsiz
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
เวลาดำเนินการ
إتاحة فورية
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
بلا حدود4
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
إتاحة فورية
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
بلا حدود
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Segera
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Tiada terhad
WebMoney
สกุลเงิน
USD
EUR
RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Segera
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
650 RUB
จำนวนสูงสุด
Tiada terhad3
Skrill
สกุลเงิน
USD
EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Segera
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Tiada terhad
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD
max 30 USD
เวลาดำเนินการ
Ketersediaan Segera
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Tiada terhad
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Anında Kullanılabilirlik
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Lİmitsiz
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
%0,8
maksimum 50 Dolar
เวลาดำเนินการ
Anında Kullanılabilirlik
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Lİmitsiz4
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Anında Kullanılabilirlik
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Lİmitsiz
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%1
เวลาดำเนินการ
فوری
จำนวนขั้นต่ำ
10 دلار
จำนวนสูงสุด
نامحدود
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
فوری
จำนวนขั้นต่ำ
10 دلار
จำนวนสูงสุด
نامحدود
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0.8%2
เวลาดำเนินการ
فوری
จำนวนขั้นต่ำ
10 دلار
จำนวนสูงสุด
نامحدود4
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0.5%
เวลาดำเนินการ
فوری
จำนวนขั้นต่ำ
10 دلار
จำนวนสูงสุด
نامحدود
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Disponibilità immediata
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Illimitato4
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Disponibilità immediata
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Illimitato
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD
max 30 USD
เวลาดำเนินการ
Disponibilità immediata
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Illimitato
ePayments
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0%
เวลาดำเนินการ
Disponibilità immediata
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Illimitato
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Disponibilità immediata
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Illimitato
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Sẵn có ngay lập tức
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Vô hạn
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD
max 30 USD
เวลาดำเนินการ
Sẵn có ngay lập tức
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Vô hạn
Skrill
สกุลเงิน
USD
EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Sẵn có ngay lập tức
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Vô hạn
WebMoney
สกุลเงิน
USD
EUR
RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
Sẵn có ngay lập tức
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
650 RUB
จำนวนสูงสุด
Vô hạn
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
立即到账
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
无限制
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
max 50 USD
เวลาดำเนินการ
立即到账
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
无限制4
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
立即到账
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
无限制
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
min 1 USD1
max 30 USD1
เวลาดำเนินการ
立即到账
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
无限制
Perfect Money
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0,5%
เวลาดำเนินการ
Миттєво
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Необмежена
Bitcoin
สกุลเงิน
BTC
Fees, %
2%
เวลาดำเนินการ
Миттєво
จำนวนขั้นต่ำ
0,001 BTC
จำนวนสูงสุด
Необмежена
ePayments
สกุลเงิน
USD
Fees, %
0%
เวลาดำเนินการ
Миттєво
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Необмежена
Neteller
สกุลเงิน
USD
Fees, %
2%
мiн 1 USD*
макс 30 USD*
เวลาดำเนินการ
Миттєво
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Необмежена
Skrill
สกุลเงิน
USD/EUR
Fees, %
1%
เวลาดำเนินการ
Миттєво
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
10 EUR
จำนวนสูงสุด
Необмежена
WebMoney
สกุลเงิน
USD/EUR/RUB
Fees, %
0,8%
макс 50 USD
เวลาดำเนินการ
Миттєво
จำนวนขั้นต่ำ
10 USD
จำนวนสูงสุด
Необмежена4