AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

ค่าธรรมเนียม 0%

10 April 2024

AMarkets จะชดเชยค่าคอมมิชชั่นการฝากเงินที่เรียกเก็บโดยระบบการชำระเงินใดๆ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินฝาก! ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับบัญชีทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงแพ็คเกจบริการ*

หากคุณยังไม่ได้รับการชดเชยโดยอัตโนมัติ โปรดสร้างคำขอเพื่อชดเชยค่าคอมมิชชั่นการฝากเงินในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณในส่วน “การฝาก/ถอนเงิน – การชดเชยค่าคอมมิชชัน”

*การชดเชยค่าคอมมิชชั่นเงินฝากจะดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขาย