AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

อินดิเคเตอร์ชี้วัดสภาพตลาด

เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบของคุณในการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด

อินดิเคเตอร์นี้ทำงานอย่างไร?

อินดิเคเตอร์ชี้วัดสภาพตลาด จะแสดงอัตราส่วนผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดสำหรับเครื่องมือการซื้อขายแต่ละรายการ ตามสถิติ เมื่อส่วนแบ่งของผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ่งเพิ่มขึ้นเหนือเครื่องหมาย 70% จะเป็นสัญญาณว่ามีการซื้อสินทรัพย์มากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในกรณีนี้ ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุด โดยที่ส่วนแบ่งของเทรดเดอร์อยู่ที่ 30% หรือน้อยกว่า

จะตีความการอ่านอินดิเคเตอร์ได้อย่างไร?

⩽30: ตราสารมีการขายมากเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ
⩾70: ตราสารมีการซื้อมากเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณขาย
30-70: เตราสารอยู่ในโซนกลาง ควรงดเว้นการซื้อขาย

มีตัวเลือกตัวกรองอะไรบ้าง?

ตราสาร — เรียงตามตัวอักษรตามชื่อตราสาร
สัญญาณ — ตามประเภทของสัญญาณ
ความสัมพันธ์ — ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผู้ซื้อ-ผู้ขาย

 

เวอร์ชันขั้นสูงของตัวบ่งชี้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตมีให้สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วน Sentiment Indicatorบริการ – ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น ในพื้นที่ส่วนบุคคลของพวกเขา