AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

Cบัญชีประเภท Crypto

“Crypto – บัญชีในสกุลเงิน MBT (1 MBT = 0,001 BTC) โดยมีเงื่อนไขการซื้อขายคล้ายกับบัญชี Standard Market ยกเว้นความเป็นไปได้ในการซื้อขายหุ้น
บัญชีประเภทนี้มีสเปรดแบบลอยตัวและไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆ ในการสั่งซื้อคู่สกุลเงินและโลหะ”

การดำเนินการตามคำสั่ง ดำเนินการตามตลาด
เงินฝากเริ่มต้น MBT 10
เลเวอเรจ 1:500 1
ราคาทศนิยม สูงสุด 5 หลัก
ขนาดของคำสั่ง ตั้งแต่ 0.01 เพิ่มทีละ 0.01
สเปรด ลอยตัวตั้งแต่ 1.3 pip
บัญชีอิสลาม -
เวลาซื้อขาย จันทร์ 00:00/ศุกร์ 23:55 (EET)
คอมมิชชั่น - 2
Stop Out level 20%
มาร์จิ้นสำหรับสถานะที่มีการป้องกันความเสี่ยง 50%
สกุลเงินในบัญชี MBT
ตราสารการซื้อขาย 42 คู่สกุลเงิน; 7 โลหะมีค่า; 13 ดัชนี; 11 สินค้าโภคภัณฑ์; 2 ตราสารหนี้; 27 สกุลเงินดิจิทัล 3
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ ใช่
  1. ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนและเลเวอเรจ ที่นี่
  2. ไม่มีการคิดค่าคอมมิชชันสำหรับคู่สกุลเงิน โลหะ และดัชนี
  3. ปริมาณสะสมสูงสุดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลคือ $300,000