AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app
autochartistautochartist-desktopautochartist-tabletautochartist-mobileautochartist-small_mobile

Autochartist

จุดเข้าซื้อแม่นยำ

ผ่านการยืนยันแนวรับและแนวต้านอัตโนมัติ

ปรับระดับ Stop Loss และ Take Profit

โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความผันผวน

รับประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ทราบ

ของกิจกรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคพร้อมกับบริการเทรดตามข่าวกิจกรรม

ตอบสนองรวดเร็วกับพฤติกรรมราคาที่เปลี่ยน

โดยใช้การจับตาพฤติกรรมราคาที่มีความถี่สูง

การวิเคราะห์แบบภาพตลอด 24 ชั่วโมง

และการยืนยันของรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุด

16 รูปแบบจัดเรียง

ตามประสิทธิภาพ จากข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี

สัญญาณรูปแบบ

ส่งเข้าอีเมลของคุณอัตโนมัติ

คาดการณ์มีประสิทธิภาพ

สัญญาณเทรด 7 ใน 10 พิสูจน์แล้วว่าแม่นยำ

เข้าร่วมเป็นลูกค้า AMarkets และรับอินดิเคเตอร์ Autochartist ฟรี!

  • ลงทะเบียนกับ AMarkets
  • ฝากเงินเข้าบัญชีเทรด
  • ใน Personal Area เลือก “Services – Autochartist”
  • เริ่มใช้ AutoChartist