AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

ratings of app

ติดตามการลงทุนในกลยุทธ์ของคุณ

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในบัญชีซื้อขายของคุณสำหรับนักลงทุนใหม่ แพลตฟอร์มจะคำนวณปริมาณการซื้อขายที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนแต่ละรายของคุณโดยอัตโนมัติ การสร้างบัญชีการลงทุนใหม่และการปิดบัญชีการลงทุนที่มีอยู่นั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ คุณสามารถซื้อขายต่อได้ตามปกติ พร้อมรับผลกำไรเพิ่มเติมจากนักลงทุนของคุณ

ไม่พบคำตอบสำหรับคำถามของคุณ?

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยวิธีที่สะดวก

ติดต่อเรา