คำศัพท์ของผู้ค้า

เราได้รวบรวมคำศัพท์ที่อาจมีประโยชน์ในการซื้อขายของคุณ จากคำศัพท์ตรงนี้ที่ได้อัปเดตอย่างถาวรเกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในการซื้อขายที่จำเป็นนั้นคุณสามารถทำความเข้าใจกับมันได้ และช่วยให้คุณเข้าใจการพยากรณ์ของผู้เชี่ยวชาญ, ข่าวสารและข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆ และยังช่วยให้สื่อสารกับผู้ค้าคนอื่นได้ดีอีกด้วย


แสดงทุกคำ


CFD (สัญญาสำหรับความแตกต่าง)

สัญญาสำหรับความแตกต่าง (หรือ CFD) นี้คือสัญญาระหว่างสองบุคคล ซึ่งมักเป็น “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ทำบอกว่าผู้ซื้อนั้นจะจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ข่ายเป็นจำนวนระหว่างราคาในปัจจุบันของสินทรัพย์นั้นและราคาในเวลาที่สัญญากันไว้ (ถ้าความแตกต่างนั้นเป็นลบ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายให้ผู้ขายแทน) โดยผลของ CFDs นั้นเป็นอนุพันทางการเงินที่อนุญาตให้ผู้ค้านั้นได้กำไรจากการขยับขึ้นของราคา (ตำแหน่งระยะยาว) หรือราคาที่ต่ำลง (ตำแหน่งสั้น)โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่และมักจะใช้เป็นการคาดการณ์ของตลาดเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราใช้วิธีนีกับหุ้นทุนนั้น สัญญาก็จะเป็นหุ้นทุนที่อนุญาตให้ผู้ค้านั้นทำกำไรจาการขยับขึ้นลงของราคาหุ้น โดยที่คุณนั้นไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าวเลย


NDD (โบรกเกอร์ที่ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านทางเคาน์เตอร์จัดการ)

NDD (โบรกเกอร์ที่ไม่ส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านทางเคาน์เตอร์จัดการ) – ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างโบรกเกอร์และผู้ค้า ระบบ NDD นั้นให้การเข้าถึงสภาพคล่องระหว่างธนาคารได้โดยไม่ต้องส่งคำสั่งผ่านเคาน์เตอร์การจัดการ โบรกเกอร์ NDD นั้นทำงานโดยตรงกับผู้ให้สภาพคล่อง ซึ่งมักเป็นธนาคารในการขอคำสั่งราคา bid และ ask ที่แข่งขันได้ ผู้ให้สภาพคล่องนั้นมีการแข่งขันซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ในการให้ราคาที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ในตลาด Forex นั้นจะถูกกำจัดออกไปเนื่องจากโบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยตรงไปยังผู้ให้สภาพคล่อง ซึ่งไม่ต้องผ่านเคาน์เตอร์จัดการหรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลถึงราคาหรือความล่าช้าได้เลย
ข้อดีหลักๆของการซื้อขายโดยใช้ระบบ NDD:
- ธุรกรรมนั้นสั่งคำสั่งได้โดยตรงในตลาดระหว่างธนาคาร
- สเปรดลอยมีขนาดขนาดเล็กและราคาตลาดนั้นได้ตามต้องการมากที่สุด
- มีความสะดวกในการใช้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและโอกาสดีในการทำสกัลป์ปิ้ง
- การส่งคำสั่งเป็นไปอย่างปกปิดตัวตนต่อผู้ให้สภาพคล่อง
- รายใหญ่นั้นจะไม่ได้ข้อมูลของคำสั่งระดับราคาของลูกค้าที่ปกปิดไว้ ดังนั้น พวกเขาจะไม่สามารถมาแทรกแซงคำสั่งได้
NDD นั้นมีด้วยกันสองวิธี คือ
1. STP หรือ Straight Through Processing
โบรกเกอร์ STP นั้นส่งคำสั่งซ้อขายของลูกค้าไปยังตลาดระหว่างธนาคาร การส่งคำสั่งนี้ทำในเพียงเสี้ยววินาทีของการสั่งคำสั่งธุรกรรม ดังนั้นโบรกเกอร์อาจจะเข้าถึงธนาคารได้หนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง ซึ่งยิ่งปริมาณมาก ข้อดีของการส่งคำสั่งแบบนี้ก็ยิ่งมีมากสำหรับผู้ค้า โมเดลการส่งคำสั่งนี้ไม่ได้ส่อถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างลูกค้าและโบรกเกอร์ STP ที่พวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน คำสั่งทั้งหมดของลูกค้านั้นจะส่งไปโดยอัตโนมัติไปยังผู้ให้สภาพคล่อง โดยโบรกเกอร์นั้นแค่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมเท่านั้น
2. ECN หรือ Electronic Communications Network ในขอบข่ายของระบบ ECN นั้นผู้เล่นทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันและฟอร์มเป็นตลาดรวมที่ไม่มีตัวกลางแต่อย่างใด ECN เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคน (รวมถึงธนาคาร, ผู้สร้างตลาดและผู้ค้ารายย่อย) นั้นมีส่วนเป็นคู่ค้าซึ่งกันและกัน ผู้เข้าร่วมในระบบการซื้อขายแบบนี้นั้นจะได้รับการเสนอราคาที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา การทำธุรกรรมนั้นทำให้เวลาจริงสดๆ ค่าคอมมิชชั่นนั้นจะเรียกเก็บจากการทำธุรกรรมในระบบ


Arbitrage

มันเป็นหมายความว่าการปฏิบัติงานกับสกุลเงินคู่เดียวกันจะเปิดและปิดในหลายตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างในระยะสั้นในเครื่องหมายคำพูด


Aussie

สแลงของสกุลเงิน the Australian dollar (AUD).


Basis point

ส่วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยจะใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละของเครื่องมือทางการเงิน แต่ละเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 100 คะแนนตามเกณฑ์ อัตราร้อยละของ 5% เกินกว่าหนึ่ง 4.5% โดย 50 คะแนนพื้นฐาน


Base currency

สกุลเงินครั้งแรกในคู่สกุลเงินนั่นคือสกุลเงินที่คุณขายหรือซื้อ


Principal Value

จำนวนเงินเริ่มต้นของเงินทุนที่จะลงทุน


Buy Limit

เพื่อรอดำเนินการที่จะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบัน คำสั่งจะถูกดำเนินการถ้าถามราคาปัจจุบันถึงระดับการสั่งซื้อ


Buy Stop

เพื่อรอดำเนินการที่จะซื้อในราคาที่สูงกว่าปัจจุบัน คำสั่งจะถูกดำเนินการถ้าถามราคาปัจจุบันถึงระดับการสั่งซื้อ


Balance

บ่งบอกถึงสถานะปัจจุบันของเงินฝากของผู้ประกอบการค้าที่ไม่รวมการทำธุรกรรมการทำงาน เมื่อการทำธุรกรรมที่มีมากกว่าความสมดุลของการเปลี่ยนแปลง หากการค้านำผลกำไร บริษัท ฯ มียอดเพิ่มขึ้นในกรณีของการสูญเสียมันลดลง


Broker

นิติบุคคลหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อกันของบุคคลที่ผู้ขายของสินค้าโภคภัณฑ์หลักทรัพย์หรือสกุลเงินที่มีผู้ซื้อ โบรคเกอร์ได้รับผลตอบแทนในรูปของคณะกรรมการ


Budget deficit

ส่วนที่เกินจากค่าใช้จ่ายของประเทศมากกว่ารายได้ กรณีที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าเกินดุล


Gross domestic product (GDP)

มูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศในปี ซึ่งรวมถึงการผลิตของทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจทั้งโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่พลเมือง


Gross National Product (GNP)

มูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่อยู่ในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโดยอาศัยอยู่ในประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ


Quote currency

สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงินที่ใช้ในการแสดงราคาของสกุลเงินหลัก ยกตัวอย่างเช่นใน EURUSD คู่สกุลเงินที่อ้างเป็นเงิน


Currency basket

กลุ่มที่เลือกของสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำชาติของเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหน่วยสากลบัญชีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินทั้งหมดรวมอยู่ในตะกร้า นี้อาจจะเป็นประเภทสกุลเงินคู่กล่าวคือประกอบด้วยสองสกุลและชนิดหลายสกุลเงินประกอบด้วยหลายสกุลเงิน


Currency quote, Rate

จํานวนหน่วยสกุลเงินของประเทศที่จ่ายสำหรับหน่วยสกุลเงินของประเทศอื่น สำหรับคู่สกุลเงิน: จำนวนหน่วยสกุลเงินอ้างจ่ายสำหรับหน่วยสกุลเงินหลัก ยกตัวอย่างเช่นอัตรา EURUSD = 1.4000 หมายความว่า 1 ยูโรเท่ากับ 1 ดอลลาร์และ 40 เซนต์


Volatility

ลักษณะทางการเงินที่แสดงให้เห็นความรุนแรงของความผันผวนของราคา หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของความผันผวนอย่างหนักมันเป็นกรณีที่มีความผันผวนสูง และในทางกลับกันความผันผวนต่ำหมายถึงอัตราความผันผวนของความกว้างที่ไม่มีนัยสำคัญ เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนทางการเงินที่สำคัญและความคิดของการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน


World Trade Organization(WTO)

องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี 1995 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ในการควบคุมการค้าและการเมืองระหว่างประเทศที่เข้าร่วม องค์การการค้าโลกสืบต่อไปความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1947 ที่ได้รับจริงทำงานเป็นองค์กรระหว่างประเทศในช่วงเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา องค์การการค้าโลกเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการพัฒนาและการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกที่เข้าร่วมสังเกตข้อตกลงที่ลงนามโดยส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นที่ยอมรับโดยรัฐสภาของพวกเขา


Gap

ไม่ต่อเนื่อง ช่วงราคาที่ไม่ได้มีโควตใดๆ มันมองเห็นได้เป็นช่องว่างในกราฟราคา


Value date

วันของการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ในตลาด Forex วัน Spot เป็นธรรมดานั่นคือการตั้งถิ่นฐานทำธุรกิจในวันที่สองหลังจากการทำธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมา


Devaluation

กรณีที่ว่าสกุลเงินของประเทศอย่างเป็นทางการอ่อนค่าลงในส่วนที่เกี่ยวกับเงินสกุลต่างประเทศหรือทอง การลดค่าเงินเป็นเครื่องมือที่ใช้โดยธนาคารกลางในการควบคุมตรงข้ามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศที่จะตีราคา ภายในกรอบของอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวธนาคารกลางเท่านั้นที่สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราการทางอ้อม (การแทรกแซงสกุลเงิน) แทนการตั้งค่าในอัตราคงโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ค่าเสื่อมราคาหรือการแข็งค่าของสกุลเงินไม่ได้เป็นผลมาจากเอกสารอย่างเป็นทางการใด ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาแทนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะได้รับอิทธิพลจากกลไกตลาด


Range

ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง


Diversification

การกระจายตัวของการลงทุนทั่วเครื่องมือทางการเงินต่างๆ


Dealer

พนักงานของ บริษัท ฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามคำขอและคำสั่งซื้อของลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินการค้าของพวกเขา


Long Position (Long)

ตำแหน่งขาย


Relative strength index (RSI)

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคการวัดความแข็งแรงของแนวโน้มและความน่าจะเป็นของการพลิกกลับ


Consumer Price Index (CPI)

(ดัชนีเงินเฟ้อ) - หนึ่งของดัชนีราคาการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการ (สินค้าอุปโภคบริโภคตะกร้า) ภายในระยะเวลาที่ประหยัดบางอย่าง


Currency Intervention

อิทธิพลของธนาคารกลางของประเทศในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนรู้เห็นการซื้อหรือขายจำนวนมากของสกุลเงินต่างประเทศ


Indicator

โดยทั่วไปแล้วจะเป็นดัชนีเชิงปริมาณคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์อ้างอิงในอนุกรมเวลาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์


Cable

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ที่มาของชื่อก็คือคำพูดแรกถูกส่งผ่านทางสายเคเบิลใต้น้ำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก


Kiwi

แสลงสำหรับดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)


Commission

ค่าตอบแทนของโบรกเกอร์สำหรับสิ่งที่โบรกเกอร์กระทำ


Short Position (Short)

ตำแหน่งขาย


Quoting

กระบวนการของข้อเสนอที่นายหน้าทำให้ให้ผู้ซื้อขายในการสั่งซื้อสำหรับเขาที่จะทำการซื้อขาย


Quote

ข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินในปัจจุบันนำเสนอในรูปแบบของการถามและราคาประมูล ตัวอย่างใบเสนอราคา: EUR / USD 1.42251 / 1.42267 โดยที่ 1.42251 เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถขายเงินยูโรไปยังตัวแทนจำหน่ายในขณะที่ 1.42267 เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อเงินยูโรจากตัวแทนจำหน่าย


Leverage

สัดส่วนระหว่างเงินที่ยืมมาและเงินตัวเอง Leverage นั้นให้ผู้ซื้อขายมีโอกาสที่จะใช้ได้เกินกว่าเงินทุนของตัวเอง 500 เท่าดังนั้นด้วย $ 5,000 ในบัญชีของคุณคุณอาจใช้เงินได้ถึง 2 500 000 ดอลลาร์ โดยแม้จะยืมเงินทุนมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีของการทำธุรกรรม แต่คุณไม่สามารถสูญเสียมากกว่าที่คุณมีในการฝากเงิน ใน บริษัท ของเราก็รับประกันโดยตัวแทนจำหน่ายของเรา ประโยชน์ของ leverage คืออะไร? ตัวอย่างง่ายๆ คือเมื่อ คุณมี $ 5,000 ในบัญชีของคุณ คุณจะเลือกใช้ประโยชน์จากสินเชื่อ leverage ที่ 1: (อัตรามากที่สุด 1: 1000) และซื้อ 100 500 000 หน่วยของ USD / JPY ทางเลือกที่ 1 ภายในวัน USD อัตรา / JPY เติบโต 1% และคุณได้รับผลกำไรของ $ 5000 นั่นคือคุณเท่าของเงินฝากของคุณ ทางเลือกที่ 2 ภายในวัน USD อัตรา / JPY ตกอยู่ 1% และคุณจะสูญเสีย $ 5000 นั่นคือคุณจะสูญเสียเงินฝากของคุณ สรุป: การใช้ประโยชน์จาก leverage นั้นเป็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ดี! ใช้ยกระดับหนึ่งอาจคูณเงินทุนอย่างรวดเร็วแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่จะเสียด้วย


Cross rates

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินที่ได้มาจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันของทั้งสองสกุลเงินและสกุลเงินที่สาม ยกตัวอย่างเช่นในการคำนวณ USD / JPY อัตราแลกเปลี่ยน EUR / USD และ USD / JPY จะถูกนำมาใช้


Trendline

เส้นตรงบนกราฟราคาต่ำสุดในการเชื่อมต่อท้องถิ่นในกรณีของแนวโน้มจากน้อยไปมากและสูงสุดในท้องถิ่นในกรณีของแนวโน้มลดลง เส้นแนวโน้มเห็นภาพแนวโน้มตลาดที่มีอยู่ ถ้ามันหักผ่านเราสามารถสรุปได้น่าจะเป็นแนวโน้ม


Locking

ตำแหน่งผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามในตราสารทางการเงินที่เหมือนกันและมีปริมาณมากเหมือนกันเปิดในบัญชีซื้อขาย ซื้อและขายตำแหน่งในตราสารเดียวกันและปริมาณมากเหมือนกันจะเรียกว่าตำแหน่งที่ถูกล็อค


Lot

คือปริมาณธุรกรรมโดยเป็นวัดในหน่วยจำนวนมาก หนึ่งมาตรฐานมากจำนวน 100 000 หน่วยของสกุลเงินหลัก ในเวทีการค้าหนึ่งมาตรฐานมากถูกกำหนดให้เป็น 1.0 มากขั้นต่ำเท่ากับ 1000 หน่วยของสกุลเงินหลัก ในเวทีการค้าจำนวนมากขั้นต่ำถูกกำหนดให้เป็น 0.01 มากสูงสุดเท่ากับ 10 000 000 หน่วยของสกุลเงินหลัก มากสูงสุดถูกกำหนดให้เป็น 100 ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย


Loonie

สแลงของสกุลเงิน Canadian dollar (CAD).


Margin

การฝากเงินการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นโดยตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้เปิดตำแหน่งหรือตำแหน่งที่ลูกค้ายินดีที่จะเปิด อัตรากำไรขั้นต้นจะถูกกำหนดโดยเฉพาะสำหรับแต่ละเครื่องมือ


Hedged margin

การฝากเงินการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นโดยตัวแทนจำหน่ายในการสั่งซื้อเพื่อให้ล็อคตำแหน่งที่เปิดหรือตำแหน่งล็อคลูกค้ายินดีที่จะเปิด อัตรากำไรขั้นต้นจะถูกกำหนดโดยเฉพาะสำหรับแต่ละเครื่องมือการซื้อขาย


Margin Call

มันเป็นเรื่องการแจ้งเตือนการขาดมาร์จิ้นนั่นคือเงินในบัญชีไม่เพียงพอที่จะให้ตำแหน่งเปิด (ซื้อ)


Margin Traiding

การซื้อขายที่มีการใช้บัตรเครดิตที่มีให้โดยนายหน้าในการรักษาความปลอดภัยของอัตรากำไรขั้นต้น สัดส่วนระหว่างอัตรากำไรขั้นต้นและเครดิตจะถูกกำหนดโดยการใช้เครดิต leverage ในกรณีของการซื้อขายอัตรากำไรขั้นต้นปริมาณธุรกรรมไกลเกินกว่าอัตรากำไรขั้นต้นการรักษาความปลอดภัย


Mark-up

ค่าตอบแทน บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รวมในการแพร่กระจาย กระจายลอยจะประกอบด้วยสององค์ประกอบ:
1. มาร์คขึ้น - ค่าคงที่ในจุด (คิดเป็นกำไรของโบรกเกอร์)
2. ส่วนหนึ่งตัวแปร - การแพร่กระจายของผู้ให้บริการสภาพคล่อง (คู่)


Market Maker

สถาบันหลักทางการเงินและบริษัทที่อาจมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากความจริงที่ว่าการดำเนินงานถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของตลาด ผู้ผลิตในตลาดดำเนินการทำธุรกรรมทั้งกับแต่ละอื่น ๆ และองค์กรอื่น ๆ ที่น้อยกว่า ธุรกรรมเหล่านี้ส่งผลให้สถานประกอบการของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างถูกต้องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง


Instant Execution

ดำเนินการสั่งซื้อทันทีในราคาที่ลูกค้าเห็นในแพลตฟอร์มการซื้อขาย


Overnight

ธุรกรรมเก็บไว้เปิดให้บริการจนถึงจุดเริ่มต้นของวันถัดไป


Order

การสั่งคำสั่งของลูกค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการซื้อ / ขายของสกุลเงินหรือการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้ออื่น


Pending order

การสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ / ขายสกุลเงินครั้งระดับการสั่งซื้อจะถึงตามราคา


Floating Profit/Loss

กำไร / ขาดทุนของตำแหน่งที่เปิด มันยังถูกเรียกว่ายังกำไรบนกระดาษ


Position

การซื้อขายที่ยังคงอยู่, คำสั่งเปิด


Profit

กำไรที่เหนือขาดทุนต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง


Slippage

ความแตกต่างระหว่างราคาทางทฤษฎี (ราคาที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นที่สุดในขณะนั้น) และราคาที่แท้จริง


Pip

ค่าต่ำสุดธรรมดาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สำหรับส่วนใหญ่ของคู่สกุลเงิน (EURUSD, GBPUSD, USDCHF ฯลฯ ) พิพที่สอดคล้องกับหลักทศนิยมที่สี่ของใบเสนอราคา (0.0001) และสำหรับ USDJPY (และอัตราข้ามอื่น ๆ ที่มี JPY) มันเป็น 0.01 ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของราคาหนึ่ง pip: 1.42805 -> 1.42815 บริษัท ส่งคำพูดกับห้าหลักทศนิยม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดคือ 0.1 พิพ สำหรับอัตราค่าบริการข้ามกับ JPY บริษัท ส่งคำพูดที่มีสามหลักทศนิยม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนขั้นต่ำสำหรับอัตราค่าบริการข้ามดังกล่าวนั้นเป็น 0.1 พิพ


Market Execution

การดำเนินการตลาดของการสั่งซื้อ ตำแหน่งคำสั่งเปิดจะดำเนินการในอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยไม่ล่าช้าและคำพูดอีก หากคุณเลือกประเภทของการดำเนินการนี้คุณสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อจะถูกเปิดโดยไม่มีเงื่อนไขในราคาที่มีอยู่ในตลาดในขณะนี้


Swissy

สแลงสำหรับสกุลเงิน Swiss Franc (CHF).


Swap

ค่าบริการค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาตำแหน่งที่เปิดในวันถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายสกุลเงินในการทำธุรกรรมของลูกค้าทั้งอาจจะทำให้กำไรและสูญเสียเงินเนื่องจากการแลกเปลี่ยน Swap เป็นค่าใช้จ่ายที่ 4:00 เวลามอสโกยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ที่แลกเป็นค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่ 01:00 หลังจากหยุดขั้นตอนการซื้อขาย ในเวลากลางคืนระหว่างพุธและวันพฤหัสบดีค่าแลกเปลี่ยนจุดสามเป็นค่าใช้จ่าย


Sell Limit

การรอการดำเนินการเพื่อที่จะขายในราคาที่สูงกว่าปัจจุบัน คำสั่งจะถูกดำเนินการหากราคาที่เสนอราคาปัจจุบันถึงระดับการสั่งซื้อ


Sell Stop

การรอการดำเนินการเพื่อที่จะขายในราคาที่สูงกว่าปัจจุบัน คำสั่งจะถูกดำเนินการหากราคาที่เสนอราคาปัจจุบันถึงระดับการสั่งซื้อ


Resistance

ระดับราคาที่ทำธุรกรรมการขายที่ใช้งานมีแนวโน้มที่จะกลับมีแนวโน้มน้อยไปหามาก


Spread

ความแตกต่างระหว่าง ASK และราคา BID แสดงในแง่ของจุด


Stop Out

การปิดโดยบังคับของตำแหน่งที่เปิดของลูกค้าดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายในกรณีที่บัญชีของลูกค้ามีน้อยกว่า 20% ของเงินทุนที่จำเป็นเพื่อรักษา Margin สำหรับการซื้อขายเปิด


Stop Loss

คำสั่งรอที่จะช่วยให้ลูกค้าที่จะ จำกัด การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากตำแหน่งที่เปิดล่วงหน้า นั่นคือ ตำแหน่งที่สูญเสียจะปิดให้บริการในกรณีที่ตลาดถึงราคาการสั่งซื้อ


Timeframe

ระยะเวลาที่ใช้ในแผนภูมิจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดการเงิน การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่เลือกจะปรากฏเป็นหนึ่งเทียน (แถบหนึ่ง)


Take Profit

คำสั่งรอที่ช่วยให้ลูกค้าที่จะระบุล่วงหน้าระดับตำแหน่งที่ควรจะทำกำไรปิดที่ นั่นคือ ตำแหน่งที่ทำกำไรได้จะถูกปิดเมื่อตลาดถึงราคาการสั่งซื้อ


Technical Analysis

การใช้งานของชาร์ตราคาและผลการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ของการใช้งานนั้น (ตัวชี้วัดเครือข่ายประสาทเส้นรูปแบบอื่น ๆ ) ที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป


Tick

ขั้นตอนขั้นต่ำของการเปลี่ยนแปลงของราคา ตัวอย่างเช่นถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงเราสามารถพูดได้เกิด tick ขึ้น


Ticker

หมายเลข ID เฉพาะกำหนดให้แต่ละเปิดตำแหน่งหรือสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในขั้วซื้อขาย


Trade operation

ซื้อหรือขายตราสารใด ๆ ที่ดำเนินการโดยลูกค้า


Intraday trading

การซื้อขายภายในระยะเวลาของวันทำการ ทุกตำแหน่งมีการปิดการซื้อขายวันเดียวกันขณะที่พวกเขาถูกเปิดโดยไม่ต้องรักษาตำแหน่งที่เปิดหลังเที่ยงคืน


Trailing stop

คำสั่งหยุดเพื่อตั้งไว้ที่ระยะห่างที่กำหนดจากราคาปัจจุบัน ในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางกำไรเพื่อย้ายไปพร้อมกับมันโดยระยะห่างที่ระบุเป็นpips ในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวในทิศทางของการลดลงของกำไรเพื่อที่จะยังคงอยู่ยังคง กลยุทธ์นี้จะช่วยให้ผลกำไรในการทำงานขณะที่การ จำกัด การสูญเสีย


Trend

ความโน้มเอียง การเคลื่อนไหวของตลาดถาวรและระยะยาวในทิศทางที่แน่นอน แนวโน้มสามารถ: น้อยไปมาก (รั้น) ลง (หยาบคาย) และด้านข้าง (แบน) เส้นแนวโน้มมักจะวาดบนแผนภูมิการเชื่อมต่อสองคนหรือมากกว่าระดับต่ำสุดราคาในกรณีของแนวโน้มจากน้อยไปมาก (บรรทัดที่ตั้งอยู่ด้านล่างแผนภูมิสายตาสนับสนุนมัน) หรือสองคนหรือมากกว่าความคิดฟุ้งซ่านของราคาในกรณีที่มีการลดหลั่นแนวโน้ม (บรรทัดที่ตั้งอยู่เหนือแผนภูมิ สายตามัน จำกัด ) เส้นแนวโน้มเป็นเส้นสนับสนุน (สำหรับแนวโน้มจากน้อยไปมาก) หรือสายต้านทาน (สำหรับแนวโน้มมากไปหาน้อย)


Stop Limit

ช่วงราคา (จุด) จากราคาตลาดปัจจุบัน ในการสูญเสียหยุดช่วงทำกำไรและคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่สามารถตั้งค่า ก่อนที่จะปล่อยข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญและหลายนาทีหลังจากที่ปล่อยหยุดและจำกัดระดับอาจจะเพิ่มขึ้น


Freeze level

"หยุด" ระดับของการสั่งซื้อที่ได้รับการทาบทามจากราคาของตลาดในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนการลบหรือปิดของตำแหน่งที่กำลังจะมีการดำเนินการเป็นสิ่งต้องห้าม


Federal Reserve System (Fed)

ระบบอิสระในการดำเนินงานฟังก์ชั่นทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 1913


Figure

การเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาของ 100 จุดที่สามารถมองเห็นได้ในแผนภูมิ


Forex

(ย่อมาจาก FOReign EXchange). เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายธุรกรรมสกุลเงินของโลก


Fundamental Analysis

วิธีการทำนายราคาเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจเหตุการณ์ทางการเมือง, ข่าว, ข่าวลือและความคาดหวัง


Ask price

ราคาที่ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสกุลเงิน (ค่าขนาดใหญ่ในอ้างสองด้าน)


Bid price

ราคาที่ซึ่งลูกค้าสามารถขายสกุลเงิน (ค่าขนาดใหญ่ในอ้างสองด้าน)