เงื่อนไขและข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ AMarkets