นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

AMarkets มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ AML ทั้งหมดเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้า