นโยบายคืนเงินและยกเลิกการโอนผิด

เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงกระบวนการคืนเงินของบริษัทและสิ่งที่ลูกค้าต้องกระทำเมื่อทำการโอนเงินผิด