นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

AMarkets มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ AML ทั้งหมดเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้า

คำเตือนความเสี่ยง

เอกสารอธิบายถึงความเสี่ยงทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินซึ่งควรทราบอย่างชัดเจนและประกอบการพิจารณาสำหรับนักลงทุนทุกคน

สัญญาบริการลูกค้า

ในการเปิดบัญชี ลูกค้าจำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาบริการนี้